LANPASS DEMO

SPRÁVCA HESIEL PRE SKUPINY

Prístup demo

URL: https://demo.lanpassweb.com/
Admin: admin@lanpassweb.com
Password: 12345678

Poznámky pre demo

demo je verejné prístupné, neukladajte si do dema reálne heslá

všetok obsah dema je možné zmazať s výnimkou superadmina

demo je resetované každý den o pm 0:00 GMT-1

Na demo sa vzťahuje Licenčná zmluva s koncovým používateľom