LANPASS USE CASES

SPRÁVCA HESIEL PRE SKUPINY

Firmy

Firmy v súčasnosti pracujú s množstvom hesiel do rôznych služieb. Heslá musia byť zdieľané medzi jednotlivými pracovníkmi firmy a prípadne aj so zákazníkmi. Bezpečné zdieľanie hesiel umožňuje tímový správca hesiel LanPass.

IT firmy

IT firmy využívajú veľké množstvo hesiel do rôznych IT zariadení ako sú switche, servery, routre. Ďalej prístupy do rôznych aplikácii ako CMS,  MS Sharepoint, webové stránky.  Timový správca hesiel LanPass umožní tieto všetky heslá uložiť na jedno miesto a nastaviť oprávnenia pre jednotlivých uživatelov na prístup k heslám.

Projektové skupiny

V súčasnosti rôzny ľudia spolupracujú na obrovskom množstve projektov. V rámci týchto projektov je potrebné zdieľať prístupové údaje a heslá, tak aby sa tieto údaje nestratili a jednotlivý ľudia mali prístup len k heslám, na ktoré majú oprávnenie.

Webové agentúry

Webové agentúry pracujú na rôznych projektoch pre viacerých zákazníkov . V rámci projektov je potrebné zdieľať heslá medzi internými, externými pracovníkmi a klientmi.  Tímový správca hesiel LanPass umožní zdieľať bezpečne heslá tak, aby jednotlivé osoby mali prístup len prístupovým údajom a heslám, na ktoré majú oprávnenie.

Freelancers

Freelanceri potrebujú v rámci práce s viacerými zákazníkmi mať na jednom mieste umiestnené všetky heslá, tak aby vedeli nastaviť prístupové oprávnenia k  jednotlivým heslám pre jednotlivých zákazníkov alebo externých spolupracovníkov.